Szippantókocsi

Hirtelen arra lettem kíváncsi, hogy vajon, hogy mondják angolul a szippantókocsinak, és a Google fordító elárulta nekem, hogy: VACUUM TRUCK. Ezt a Google képkereső is megerősítette. Ezt nagyon könnyű megjegyezni, ha már ismerjük a vacuum cleaner (porszívó) és a truck (teherkocsi) szavakat. Ezek után már csak arra kell gondolnunk, hogy a szippantókocsi a teherkocsi és a porszívó kereszteződéséből jött létre, és már el is jutottunk a megoldásig.

Alvilág

Nézem az ausztráliai híreket, és azt mondja, hogy “North Melbourne residents fear gangland war”. Az észak melbörni lakosok félnek valamilyen háborútól. A sztaki szótár szerint a gangland azt jelenti, hogy alvilág. Ezt könnyű megjegyezni, mert a gang a gengszter rövidítése a land pedig föld, tehát azt akarja mondani, hogy a gengszterek földje.

Miből készül?

Hallgattam a YouTube-on egy óvodásoknak való éneket, ami úgy hangzik, hogy “What are little girls made of? Sugar and spice and everything nice”. Nem tudtam elképzelni, hogy mit jelenthet ennek az éneknek a kezdő sora. Először azt hittem, hogy valami olyasmi lehet, hogy “mit készítettek a kislányok?”, de ez nem jött ki jól, mert a kérdésben jelen levő segédige jelen időben van “are”. A helyes fordítás úgy hangzik, hogy: “Miből készülnek a kislányok?”. “Cukorból és fűszerből” – hangzik a válasz. Tehát akkor, ha azt akarjuk mondani, hogy az asztal fából van, akkor azt mondjuk, hogy: “The table is made of wood”.

Lázadó

A lázadó angolul lehet:

 1. insurgent – első hallásra egy erdélyi magyarnak azt juttatja eszébe, hogy a lázadó ember nem fogad szót a “szerdzsent”-nek (szakaszvezető románul), de itt egészen másról van szó a “to surge” azt jelenti, hogy hullámzik, tehát az insurgent tükörfordításban úgy hangzik, hogy “behullámzik”, és a lázadó rockzenész is csak úgy behullámzik a divat hullámai közé.
 2. insurrectionary – hú, hát ez nagyon kemény szó az előzőhöz hasonlóan, ugyanis a biztosítást (insurance) juttatja eszünkbe, és a biztosítás ellen szoktunk lázadozni. Gyakran szoktuk lázadozva mondogatni, hogy “Miért kell biztosítást kötni a lakésunkra, hiszen úgy sem lesz árvíz”. A baj ott kezdődik, hogy az insurance szóban az S betűt S-nek olvassuk, az insurrectionary szóban pedig Sz betűnek olvassuk az S betűt. Miután abbahagytuk a kötelező lakásbiztosítás miatti zúgolódást, második nekifutásra azt figyelhetjük meg, hogy az insurrectionary szó hasonlít a resurrection (feltámadás) szóra, és lázadás általában feltámadás után szokott következni, egészen pontosan miután feltámadt az emberek önérzete (micsoda? Önérzet? Na ezt is meg kell néznem a szótárban). A lázadó (insurrectionary) első két szótaga azt sugallja nekünk, hogy a lázadó “beszúr” (az in azt jelenti, hogy be, a sur pedig azt, hogy szúr) vagyis magyarosítva azt is mondhatnánk, hogy beszúreksön (beszúrási akció), ez angolul insurrection, mert az in angolul be.
 3. mutineer – ez a román “mutilare” (csonkítás) szót juttatja az erdélyiek eszébe, és a sittesek körében gyakori lázadási forma az öncsonkítás. A rabok megcsonkítják önmagukat csak azért, hogy szabaduljanak a börtönből.
 4. rebel – ez nagyon ismerős a rockzenéből, rengeteg rockzenekar használja ezt a szót, például Accept “I am rebel”
 5. rioter – a riot ricsajt, lármát jelent, és a lázadó rockerek nagy ricsajt csinálnak

Engedelmes angolul

Az engedelmes angolul lehet:

 1. conformable – hát igen, a nonkomformista az, aki nem fogad szót, a konformista pedig az, aki szót fogad, itt most egészen pontosan azt mondja, hogy konformizálható
 2. dutiful – ez is könnyű: a duty az feladat, a dutyful pedig olyan személy, akinek feladatot lehet adni, és az engedelmes embernek a legkönnyebb feladatot adni
 3. obedient – már nagyon régen volt, amikor megtanultam a Metallica zenekartól, hogy az obey azt jelenti, hogy szót fogadni “Come crawling faster – Obey your master”. Ez az obedient szó pedig ugyanahhoz a szócsaládhoz tartozik: az obey az ige, az obedient pedig melléknév.
 4. submissive – ez a szó felbontható 3 részre: sub – mis – sive, ahol a sub az románul azt jelenti, hogy alatt, a miss az kisasszonyt jelent, a sive pedig azt, hogy szív, tehát az engedelmes ember a kisasszony alatt szív. Szerencsétlen! Máskülönben a submissive ugyanabba a szócsaládba tartozik, mint a közismert submit szó, amelyiket gyakran látjuk weblapokon űrlapok alján, és amelyik azt jelenti, hogy javasol, vagy azt, hogy engedelmeskedik, szófaját tekintve pedig az igék közé tartozik.
 5. tame – ez mintha valami olyasmit jelentene, hogy félénk, és az engedelmes ember félénk, azért engedelmeskedik, mert nem mer szembeszállni senkivel.

Ipari alpinista

Az alpinista angolul alpinist (ez nagyon könnyű), de lehet mountaineer is (ez is könnyű). A nehézség akkor következik, amikor az ipari alpinistáról beszélünk, ugyanis ez nem hasonlít egyáltalán az alpinistára, úgy mondják neki, hogy HIGHSCALER. Úgy lehet könnyen megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy az ipari alpinista magasra teszi a mércét, ezért lesz az ipari alpinista highscaler, ahol a high a magas a scale az a mérce, az er pedig a képző. A scale szóról már megtanultam, hogy mérleget jelent, miért ne jelenthetne egy kis ferdítéssel mércét is? Máskülönben a mérce angolul gage.

Óvatosság

A BBC hírei között figyeltem fel a CAUTIOUS szóra, amelyik első hallásra a kauciót juttatja eszembe. A kaució az egy nagyon csúnya idegen szó az óvadék kifejezésére. Az óvadék angolul caution, de ez jelenthet óvatosságot is, ez bizonyára azért van, mert amikor óvadékot teszünk le, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. A cautios azt jelenti angolul, hogy óvatos, és van egy nagyon hasonló szó, a precautious ami ugyancsak azt jelenti, hogy óvatos, a cautios felfogható ennek a szónak a rövidítéseként, csak ne feledkezzünk meg róla, hogy az omonímái nem azonosak.

Forensic jelentése

Egy nagyon nehéz angol szó következik, ami úgy hangzik, hogy forensic és azt jelenti, hogy törvényszéki.
A forensic felosztható három részre: FOR – ENS – IC, ahol a for az a valamiért, valaminek (románul pentru), az ens az az ENSZ az IC pedig az IQ eltorzítva, tehát a törvényszéki (csoportok) az ENSZ intelligenciájáért vannak.

Színezni

A BBC News honlapján olvastam egy cikket a hupikék törpikékről, amelyiknek az a címe, hogy: “Blue-tinted world” (Kékre festett világ). A “to tint” angolul azt jelenti, hogy színezni. Ezt könnyű megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy tintával lehet valamit beszínezni. Persze ott van a közismert “to color” szó, nem is tudom, hogy miért nem azt használták. Ennek a szónak is rengeteg szinonímája van, és minden szinonímát kell használni valamikor.
Például itt van még néhány szinoníma:

 1. to tincture – hasonlít a “to tint” szóra, csak itt nem tintával színeznek, hanem tinktúrával
 2. to tinge – hasonlít a tint szóra, csak egy kicsit el van torzítva a vége
 3. to tone – amikor színezünk valamit, akkor adunk neki egy tónust