Hosszan aludni

Ha többet fogsz aludni, jobban fogod magad érezni.
Ez a mondat úgy hangzik angolul, hogy:
If you sleep longer, you will feel better.
Érdekes, hogy, ha azt akrjuk mondani angolul, hogy “többet aludni”, akkor nem azt mondjuk, hogy sleep more, hanem azt mondjuk, hogy sleep longer, ami tükörfordításban úgy hangzik, hogy “hosszabban fogsz aludni”, egészen pontosan hosszabb ideig.

Viccek fordítva

A farmer lánya hazaérkezik és azt mondja:
– Joe feleségül akar venni.
– Megkérte a kezed?
– Még nem, de már lelőtte a feleségét.

The daughter of the farmer gets home and she says:
Joe want to marriage to me.
Did he sued for your hands?
Not yet, but he has already shot his wife.

Mit csinálsz?
– Gödröt ások, temetem az aranyhalamat.
– Nem kell olyan nagy gödröt asni egy halnak.
– Csakhogy a hal a te macskádban van.  

What are you doing?
I am digging a pit, I am buriing my goldfish.
It needn’t to dig such a large pit for a fish.
But the fish is in your cat.

Leszáll

Az angol nem akart leszállni a buszról, ezért rajzoltak egy centet az aszfaltra, és az angol leszállt a buszról, hogy felvegye a centet. Így alakult ki az angol DESCENT szó, amelyik azt jelenti, hogy leszállni. Ha jobban megfigyeljük, akkor ez a szó felosztható a következő formában: DES + CENT, ahol a DES az a román “desen” (rajz) szó rövidítése, a CENT pedig cent.

Center – Centre

A CENTER – CENTRE szópárhoz hasonló szópárokról akarom most megjegyezni, hogy vajon melyik a brit és melyik az amerikai. Arra fogok gondolni, hogy az amerikai az egyszerűbb, vagyis a CENTER, mert az amerikai angol mindig az egyszerűsítésre törekszik, és nekem a center tűnik egyszerűbbnek, például shopping center.

Egy román törvény fordítása magyarra és angolra

Conform Deciziei ANSPDCP nr. 52/2012 art.1 aliniatul (1)

colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea sau orice alte
operaţiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit
identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice, reprezintă operaţiuni de prelucrare a
datelor cu caracter personal ce intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Az ANSPDCP 52/2012 Határozatának (1) bekezdésének értelmében kamerákkal vagy egyéb térfigyelő eszközökkel való rögzítése, gyűjtése, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozása vagy bármilyen más képfeldolgozó művelet végzése olyan képi anyagnak, amelyen a természetes személyek beazonosítottak vagy beazonosíthatóak közvetlenül vagy közvetetten személyes adatok feldolgozásának számítanak, és a 677/2001 személyes adatok védelméről, személyes adatok feldolgozásáról, és azok szabad áramlásáról szóló törvény, és az erre a törvényre érvényes későbbi módosítások hatáskörébe esik.

According to the Decision of ANSPDCP number 52/2012 section (1) the collection, registration, storage, usage, transmition, exposure or any other operations by video supervision means which permits the direct or indirect identification of the natural people are considered personal data processing and they are under incidence of the Law 677/2001 on protection of people regarding the personal data procession and the free movement of these data

Conform Deciziei ANSPDCP nr.52/2012 articolul 6

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate .

Az ANSPDCP 52/2012 Határozatának 6 paragrafusának értelmében a személyes adatok térfigyelő kamerákkal való feldolgozása csak a megfigyelt személy kifejezett és egyértelmű beleegyezésével történhet.

According to the Decision of ANSPDCP number 52/2012 paragraph 6 the personal data could be processed by supervising cameras only if the supervised person agreed expressly and univocal.

Kétértelműség

A kétértelműség angolul PREVARICATION. Először valóban valami olyasmit sugall, hogy “elővakáció” (prevacation), de benne van az a bizonyos RI szótag. Második ránézésre úgy tűnik, hogy a vakáció és a variáció ötvözete ez a szó, de ha belegondolunk, hogy az A betűt az angolok gyakran E-nek olvassák, az is előfordulhat, hogy erikációról van szó, jobban mondva priverikációról, vagyis Erikával leszel privátban a vakációban. Mondom én, hogy kétértelmű… 🙂

Szárazság Romániában

Van egy angol szó, ami úgy hangzik, hogy JEJUNITY, és azt jelenti, hogy szárazság, meddőség. Ezt a szót fel lehet osztani a következő formában: J + EJUN + ITY, ahol az ITY a képző, a többi pedig a “Jaj a dEJUNnak” rövidítése. A “micul dejun” románul reggelit jelent, és amikor szárazság van, az éhínséghez vezet, és éhínség idején nincs mit reggelizni, vagyis “jaj a dejunnak” 🙂
A szárazság és a meddőség pedig úgy függ össze, hogy amikor szárazság van, akkor meddő a föld.

Sokkoló

A sokkoló (gondolok most az önvédelmi eszközre) angolul electroshock weapon. Ezt könnyű megjegyezni, de van egy bonyolultabb változata is a STUN GUN. Ezt úgy fogjuk megjegyzni, ha arra gondolunk, hogy a STUN a STUkker Nélkül rövidítése, vagyis azt akarja mondani, hogy egy sokkolóval el tudlak kábítani stukker nélkül is. Máskülönben a STUN azt jelenti, hogy elkábítani.

Kender

A kender angolul HEMP. Ez a szó a magyar nyelvből származik, ugyanis a drogosok elszívnak egy vadkendert és utána hemperegnek, ezért nevezték el az angolok a kendert HEMP-nek. Persze ott van a jól ismert cannabis szó is, és, hogy említsünk egy kevésbé ismert szót is, ott van a HEMPCRETE, ami a HEMP (kender) és a CONCRETE (beton) szavak összekeveréséből jött létre, és egy olyan betont jelöl, amelyikbe kendert is kevernek.