Fej lágya

A fej lágya angolul FONTANEL. Elég nehéz lesz megjegyezni ezt a szót, mert nincs olyan magyar szó, amelyikhez köthető lenne, kénytelen leszek román nyelvtudásomat segítségül hívni. A FONTANEL a román „fontă nelucrată” (megdolgozatlan öntöttvas) rövidítése. Az öntöttvas az kemény, de csak miután meg van dolgozva, ameddig öntik, addig nem kemény. Ezek szerint a gyerek feje lágya “megdolgozatlan öntöttvasból” van 🙂

Ectomorf, endomorf, mezomorf

Az endomorf (angolul endomorphic) típus kövér testalkatú. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy a “bendőmorf” kifejezésből származik.
A mezomorf (angolul mesomorphic) típus izmos testalkatú. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy a “mezőmorf” kifejezésből származik, vagyis benne van a mező, és aki a mezőn kaszál meg kapál, az nagyon megizmosodik.
Az ektomorf (angolul ectomorphic) típus “kosárlabdázó” típus, gondoljunk arra, hogy az EKTO betűcsoport utalás a RÁBA ETO-ra, csak kihagyták a K betűt.

Román-angol-magyar fordítás genetika témakörben

Părțile componente ale celulei
A sejt alkotó részei
The parts of the cells

1. membrana celulară – sejthártya – cell membrane
Membrana celulară este semipermeabilă și reglează schimburile celulii cu mediul înconjurător.
A sejthártya egy szelektíven áteresztő réteg, amely a sejt és a külvilág közti anyagcserét szabályozza.
The cell membrane is selectively permeable and it controls the changes between the cell and its environment.
2. membrana nucleară – maghártya – pellicle
Membrana nucleară conține 3000 – 4000 de pori prin care circulă moleculele între citoplasmă și nucleu.
A maghártya 3000 – 4000 pórust tartalmaz, amelyeken keresztül megvalósul a mag és a citoplazma közötti anyagcsere,
The pellicle contains 3000 – 4000 pores through which the molecular transports are made.
3. pori nucleari – magpórusok – nuclear pores
4. nucleu – sejtmag – cell nucleus
Nucleul conține ADN și este centrul de control al activității celulei.
A sejtmag DNS-t tartalmaz, és a sejt tevékenységének irányítását végzi.
The nucleus contains DNA and controls the activity of the cell.
5. nucleol – sejtmagocska – nucleolus
Nucleolul conține ADN și ARN. Rolul lui este producerea ribozomilor.
A sejtmagvacska DNS-t és RNS-t tartalmaz. Az ő funkciója a riboszómák előállítása.
The nucleolus contains DNA and RNA. Its role is the production of the ribosomes.
6. Reticul endoplasmatic – endoplazmatikus retikulum – endoplasmatic reticulum
Reticulul endoplasmatic realizează legătura între celulă și membranele nucleare. Aici se desfășoară sinteza proteică.
Az endoplazmatikus retikulum valósítja meg a kapcsolatot a sejt és a maghártyák között. Itt zajlik a fehárjeszintézis.
The endoplasmatic reticulum makes the connection between the cell and the pellicles. Here takes place the protein biosynthesis.
7. Mitocondrie – mitokondrium – mitochondrion
Organit din citoplasmă, aici are loc respirația aerobă, deci producția de energie a celulei.
Citoplazmából álló szervecske, ahol az aerob légzés, vagyis a sejt energiatermelése történik.
Organit made of cytoplasm, where the aerob respiration so the energy production of the cell takes place.
8. Aparatul Golgi – Golgi-készülék – Golgi apparatus
Este alcătuit din vezicule și membrane, care depozitează și transportă enzimele și hormonii.
Hólyagokból és hártyákból áll, amelyek enzimeket és hormonokat raktároznak.
It is made from bladders and membranes which store enzymes and hormones.
9. Centrozom – iránytestecske – centrosome
În decursul diviziunii celulei formează polii de diviziune între care ia naștere fusul de diviziune.
A sejtosztódás során létrehozza az osztódási pólusokat, amelyek között létrejön az osztódási orsó.
During the cell division it creates the division poles among which the spindle comes into being.
10. ribozom – riboszóma – ribosome
Ribozomii realizează sinteza proteinelor.
A riboszómák végzik a fehérjeszintézist.
The ribosomes make the protein biosynthesis.
11. microtubul – fehérjecsövecskék – microtubule
Filamente subțiri alcătuite dintr-o proteină numită tubulină.
Vékony szálacskák, melyek fő alkotó része a tubulin nevű fehérje.
Thin filaments made of a protein called tubulin.
12. Lizozom – lizoszóma – lysosome
Conțin enzome digestive.
Emésztőenzimeket tartalmaznak.
They contain digestive enzymes.

A fehérjeszintézist bármilyen meglepő is rib@ncok végzik, nem fogjátok elhinni: a retiküljükben :). Ha erre gondolunk, akkor könnyű lesz megjegyezni, hogy a fehérjeszintézist a riboszómák (az első három betű a rib@nc rövidítése) végzik az endoplazmatikus retikulumban (itt van a retikül).

Amikor az arcokra pánik ül

Amikor a nők meglátják, hogy megvastagodott a bőrük alatti zsírszövet, akkor az arcukra PÁNIK ÜL. Most kiderül számunkra, hogy még a latin nyelv is a magyar nyelvből származik, ugyanis ebből a kiemelt kifejezésből alakult ki a latin PANNICULUS ADIPOSUS kifejezés, amit később az angol nyelv is átvett, és amelyik bőr alatti zsírréteget jelent.

Endogén

Az endogén azt jelenti, hogy belső eredetű. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy az endogén szó eredetileg úgy han gzott, hogy “bendőgén” 🙂 , és hát mindenki tudja, hogy a bendő az belül van 🙂
Az endogén szó angol változata az endogenous.

Akarathiány

Az akarathiány angolul aboulia, románul abulia. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy az anyukák általában nem szokták elengedni a gyermekeiket bulizni, de a gyermekek akaratosak, és mégis elmennek, azok a gyerekek, akiknek hiányzik a saját akaratuk, szót fogadnak az anyukájuknak, és nem mennek el bulizni, ezért nevezik az akarat hiányát úgy, hogy “Anyuka BULIJA”, ez rövidítve ABULIA 🙂

Oligophrenia

Az oligofrénia (angolul oligophrenia) szó megjegyzése nem lesz könnyű. Először is felosztjuk két részre: OLIGO + PHRENIA formában, ahol a “frénia” már ismerős a skizofrénia szóból, amely tudathasadást jelent, a frénia görögül lelket jelent, átvitt értelemben tudatot. Az OLIGO szó azt jelenti görögül, hogy kevés. Ez a szó először is az origó szót juttatja eszünkbe, amely indulópontot jelent, és az oligó az kevesebb, mint az origó, mert az L betű alacsonyabb helyen helyezkedik el az ABC-ben, mint az R betű, tehát az OLIGO kevés ahhoz, hogy kiindulópont legyen. Továbbá szatmárnémeti illetőségű angolul tanulók arra is gondolhatnak, hogy az Olimpia focicsapat nem ért el sikeret, hiába kiabálták a szurkolók, hogy “OLI GO!”, ez kevésnek bizonyult. Tehát az oligofrénia egy szóösszetétel, melynek az első tagja azt jelenti, hogy kevés, a második tagja pedig azt jelenti, hogy elme, ebből logikusan következik, hogy az oligofrénia gyengeelméjűséget jelent.

Profilaxis

A profilaxis (angolul prophylaxis, románul profilaxie) megelőzést jelent. Könnyű lesz megjegyezni ezt a szót, ha felosztjuk a következő formában: PROFI + LAX, ahol a profi az profit jelent, a lax pedig azt jelenti angolul, hogy laza. Arra kell majd gondolni, hogy aki profi módon el tud lazulni, az megelőzheti a betegségeket, ugyanis a betegségek legfőbb kiváltó oka a stresz.