Yanking on my plug jelentése

Valamikor régen hallgattam az Overkill zenekar Elimination című dalát, és rengeteget gondolkoztam azon, hogy vajon mit jelent a “yanking on my plug”. A yank azt jelenti, hogy rángatni, a plug pedig dugvillát jelent. Első látásra valamilyen pótcselekvés jut az eszünkbe, csakhogy ez nem nagyon igazodik a dal tematikájához, nem illik bele a szövegösszefüggésbe. Az idiómaszótárban annak idején nem találtam ezt a yanking on my plug kifejezést, így teljesen tanácstalan maradtam. A mai napon teljesen véletlenül megértettem, hogy mit jelent, ugyanis valahogy ráakadtam a “pull the plug” idiómára, ami azt jelenti, hogy megölni valakit vagy esetleg önmagunkat, kihúzzuk a dugvillát a dugaszolóaljzatból, ezáltal megszűnik az áramellátás, ami létszükséglet, hiszen az ember nem tud áram nélkül élni, főleg az az ember, aki lélegeztetőgépre van kötve, de ha nem is fajul idáig a dolog, az a lényeg, hogy az áram az élet forrását szimbolizálja. Az Overkill zenekar az Elimination című dalban ennek az idiómának egy ritkábban hallott változatát használja. A dal szövegösszefüggéséből ítélve valami olyasmit jelenthet, hogy “gondolkodom az öngyilkosságon”, ezért cibálgatom azt a dugvillát.

Joan Jett – Cherry bomb

Hallgattam a YouTube-on Joan Jett “Cherry bomb” című dalát, és elkezdtem rajta gondolkodni, hogy vajon mit jelenthet a cherry bomb kifejezés. Azt tudtam, hogy a cherry az cseresznye, és a bomb az bomba, és így a kettőt összeolvasva cseresznyebomba akar lenni, de vajon mi az a cseresznyebomba. Gondoltam, hogy biztos van valami általam eddig még nem ismert jelentése ennek a cherry szónak. Azt tudtam, hogy azt is jelentheti, hogy szűz, de a szűzbomba is elég rosszul hangzik. Egy Kassák Lajos versben bizonyára nagyon jól hangzana, de a hétköznapi beszédben érthetetlen szókapcsolattá degradálódik. A szótár nem tudott rajtam segíteni ebben a kérdésben, csak az angol nyelvű Wikipédia tudott érdemlegesen hozzászólni a témához. Az angol nyelvű Wikipédiából megtudtam, hogy a cherry bomb az egy cseresznye alakú petárda 🙂

PDF fájlok szerkesztése

Ha egy adott PDF fájlban engedélyezve van a szerkesztés, akkor aktiválni kell azt a következő módon:
A jobb oldalsáv felső részén látható 3 gomb. Kattints a középsőre, amelyiken a „SIGN” felirat látható. A megjelenő menüből válaszd ki a legfelső parancsot (Add text). Ezek után meg fog jelenni a szövegszerkesztő eszköztár és a dokumentum szövegtestére kattintva a kurzor is.
Jó szerkesztést!

If in a certain PDF file the editing is allowed, it will have to be activated in the following way:
In the top of the right sidebar there are three buttons. Click on the middle button, on which there is the „SIGN” inscription. Choose the uppermost command (Add text) from the appearing menu. After these the text editor toolbar will appear, and if you click on the text body of the document will appear the cursor too.
Good editing!

Andi fehérneműjétől feltámadunk

A női fehérnemű angolul UNDIES. Ez a szó felosztható két részre a következő formában: UN + DIES, ahol a dies a die (meghal) ige egyes szám harmadik személyben, az UN pedig egy rag, amelyik egy cselekvés ellentétét fejezi ki, például DO – UNDO (csinálni, visszacsinálni), tehát első ránézésre úgy néz ki ez a szó, mintha azt akarná mondani, hogy “ő feltámad”. Hát az biztos, hogy vannak olyan női fehérneműk, amelyektől még a halottak is feltámadnak, de a feltámadás angolul resurrection vagy arise, és olyan, hogy undie nincs. (még szerencse) Persze mindanyian tudjuk, hogy ez csak egy mnemotechnikai eszmefuttatás volt. Ha megnézzük (vagy meghallgatjuk) ennek a szónak a kiejtését, akkor megfigyelhetjük, hogy úgy kell kimondani, hogy “ANDISZ”, szóval még az angolok is tudják, hogy Andinak vadító fehérneműi vannak, még a halottak is feltámadnak tőlük 🙂

Áhitatosság, kegyelet, vallásosság

A PIETY azt jelenti angolul, hogy áhitatosság, kegyelet, vallásosság. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha felosztjuk ezt a szót három részre: PI + ET + Y, ahol az Y a képző, a PI az 3,14, az ET pedig az eternity (végtelen) rövidítése. Ez a szó azt akarja kifejezni, hogy a tudomány is Istentől jön, ezért teszi bele a PI számot is, és azt is ki akarja fejezni, hogy Isten örök életű.

Heves

A heves angolul IMPETUOUS. Ezt könnyű lesz megjegyezni, hiszen a heves szóról Heves megye jut eszünkbe, Heves megyéről pedig Eger, Egerről pedig Eger ostroma, amely után azt mondta a török tört latinossággal, hogy “Imperium est tuous”, ami magyarul annyit tesz, hogy a birodalom a tied, és rövidítve úgy néz ki, hogy IMPETUOUS 🙂

Visszaverődés, utóhatás, következmény

Az angol REPERCUSSION szónak a fent említett három értelme van. Ezt a szót felbonthatjuk REPER + CUS + SION formában, ahol a sion az a képző, azt most nem vesszük figyelembe, a reper az munkadarab románul, a cus pedig kuss. Tehát, ha a munkás azt mondja a repernek (munkadarabnak), hogy kuss, annak komoly utóhatása lesz, mert a munkadarab selejtes lesz, és le fogják vonni a munkásnak a fizetéséből.

Felháborodás

A felháborodás angolul INDIGNATION. Ezt úgy fogom megjegyezni, hogy arra fogok gondolni, hogy az okozza a legnagyobb felháborodást, ha indigó segítségével lemásolják az aláírásunkat 🙂
Abból kiindulva, hogy ez a szó felosztható INDIG + NATION formában, arra is gondolhatunk, hogy az okozza a legnagyobb felháborodást, ha indigó segítségével nemzeti szimbólumokat másolnak le, de ez már nagyon durva példa, nem akarok ilyen túlzásokba esni.

Világi hatalom

A világi hatalom angolul SECULAR ARM. Ez a “secular” (világi) szó nagyon nagy újdonság számomra, még soha nem hallottam. Amint tudjuk a világi hatalom ellensége az egyházi hatalomnak, gondoljunk csak a kommunistákra, a kommunista hatalom is egy világi hatalom volt, amelyik üldözte az egyházat, és ebben a világi hatalomban “a szekusok lármáztak” (legalábbis Romániában szekusoknak nevezték őket), innen ered a secular szó, amely felosztható SECU + LAR formában, ahol a secu a szekusok rövidítése, a lar pedig a lárma rövidítése. Teljesen logikus, hogy a secular azt jelenti, hogy világi, hiszen a lármázó szekusok a világi hatalmat szolgálták.