Verbatim

Teljesen véletlenül rátaláltam a szótárban a VERBATIM szóra, igaz, hogy eredetileg egy másik szót kerestem, de mindegy, az a lényeg, hogy rácsodálkoztam erre a szóra, ugyanis a hangtani váza már nagyon ismerős volt számomra, hiszen a verbatim az egy dvd-márka, rengeteg ilyen dvd volt már a kezemben, csak nem tudtam, hogy mit jelent a verbatim szó, és mivelhogy elintéztem annyival, hogy ez a DVD márkája, nem kerestem rá a szótárban. Most véletlenül megtudtam, hogy azt jelenti, hogy azonos, meg azt, hogy „szóról szóra”, mondhatnánk azt is, hogy igéről igére, hiszen a verb az igét jelent. Könnyű lesz megjegyezni ennek a szónak a jelentését, hiszen a dvd-n tárolt biztonsági mentés szóról szóra megegyezik a számítógépen levő változattal, vagyis azonos azzal.

Akit visszautasítanak, az rosszkedvű

Éppen most olvastam egy angol nyelvű szöveget, és a DEJECTED szóra figyeltem fel. Már nagyon régen ismerem a REJECT (visszautasítani) szót, így tehát van mihez kötni, van egy kapaszkodó a szó megjegyzéséhez, és ehhez még az is hozzájárul, hogy könnyű összekötni a két szót nem csak fizikai formájuk, hanem logikai tartalmuk alapján is, csupán a következő mondatra kell gondolni:
Aki vissza van utasítva (REJECTED) az rosszkedbű (DEJECTED).
Ja igen, elfelejtettem mondani, hogy a DEJECTED az azt jelenti, hogy rosszkedvű. 🙂

Mészkőkorszak

Az egyik angol szövegben azt mondja, hogy CHALCOLITHIC AGE. Ez teljesen úgy néz ki, mintha azt akarná mondani, hogy mészkőkorszak, ugyanis ez a CHALCO a kálciumot, vagyis a meszet juttatja az eszembe 🙂 de valójában azt akarja mondani, hogy kőrézkor, ez a rézkor modern megnevezése, szóval a rézkorról van szó. Ilyenkor nagyon jó lenne, ha nem csak mi tanulnánk az angol nyelvet, hanem az angolok is megtanulnának angolul, és egyszerűen csak azt mondanák, hogy COPPER AGE, hogy mi is megértsük 🙂 Gondolkodtam rajta, hogy mit is csináljak, hogy valahogy találjak egy összefüggést a CHALCO és a réz között, vagyis a szó fizikai formája és logikai jelentése között. Arra gondoltam, hogy egy kissé eltorzítva az angol nyelvet, arra gondolhatunk, hogy ezt úgy olvassák ki angolul, hogy CSELKŐ, és a Cselkövi Kölcsey egyik álneve volt, Kölcsey verseskötetének fedőlapján pedig egy rézmetszet volt, ez az összefüggés a CHALCO és a réz között. 🙂

Tündük angolul

Részt vettem egy történelmi előadáson, amely a magyar őstörténetről szólt, és megtanultam magyarul egy új szót, a TÜNDÜK az a lyuk, amely a jurta tetején van, és ezen a lyukon kimegy a füst is, és a nap is besüt rajta, innen kapta a nevét is, hiszen ez a szó azt akarja kifejezni, hogy “ezen a lyukon keresztül tündököl a nap”. Kíváncsi voltam, hogy vajon hogyan mondják angolul a tündüknek, hiszen ez egy olyan ritkán használt magyar szó, hogy művészet angolra fordítani. A magyar-angol szótárban valóban hiába keressük a tündük szót, csak egy hatalmas ürességet találunk. Úgy oldottam meg a problémát, hogy beírtam a Google képkeresőbe, hogy “the parts of the yurta”, és akkor találtam különböző képeket, amelyek jurtákat ábrázoltak, és a jurta alkotó részeit angolul feliratozták, és innen megtudtam, hogy a tündük angolul SKYLIGHT, és ez annyira egyszerű! Ugyanazt fejezi ki az angol szó, mint a magyar megfelelője, vagyis azt, hogy ezen a lyukon keresztül tündököl a nap, az angol pedig úgy fejzei ki magát, hogy ezen a résen keresztül jön be az égi fény, mert ugyebár az ég az sky, a fény pedig light. Érdekes dolog, hogy egy ilyen manapság már ritkán használatos, manapság már szakkifejezésnek számító szót ilyen könnyű angolra fordítani. Érdemes volt utánajárni a dolgoknak.

Kiállítva a nevére

A dokumentum az ő nevére lett kiállítva.
Ez a mondat úgy hangzik angolul, hogy:
The document was issued on his name.
Na végre egy olyan helyzet, ahol az angol és a magyar változat szó szerint megegyezik, az ő nevéRE vagyis rajta (angolul ON).

Értékű

A felperes 10.000 dollár értékű kártérítést követel.
Ez a mondat angolul így hangzik:
The plaintiff asks for damages of 10,000 dollars.
Ebben a mondatban először is az az érdekes, hogy a damages szó, ami eredetileg azt jelenti, hogy sérülések, ebben a szövegösszefüggésben kártérítést jelent. Természetesen a kártérítésnek azt is mondhattuk volna, hogy compensation. A másik érdekessége ennek a mondatnak az, hogy az “értékű” szó egyszerűen kimaradt, és nem került lefordításra, de azt is mondhatnánk, hogy beleolvadt az “of” szócska értelmébe.

Automatizált

Most kezdem megérteni, hogy miért van az, hogy ezek az angol fordítói vizsgák első látásra roppant egyszerűnek tűnnek, aztán mégis nagyon alacsony pontszámot érünk el rajtuk. Itt van például az automatizált szó. Magyarul automatizált, románul automatizat, az angolban létezik a to automatize ige, ezért hát nemzetközi szóról lévén szó, senki sem fogja arra pocsékolni az idejét egy vizsgán, hogy ezt a szót keresgélje a szótárban, hiszen minden nyelvben ugyanúgy mondják neki, és gondolkodás nélkül odaírja, hogy automatized, és már el is van hibázva, ugyanis ez a szó angolul helyesen úgy hangzik, hogy AUTOMATED. Az angolok sokkal egyszerűbben képezik ezt a melléknevet, mint a többi nyelvet beszélő emberek, nem mennek körbe, hanem csak egyenesen automat + ed, és egy ilyen apróság miatt lepontoznak minket a nyelvvizsgán, mondván, hogy ilyen szó az angolban nincs. Ugyebár a bankautomata is Automated Teller Machine (ATM).

Sportkocsi

Találtam az interneten egy angol nyelvi kompetenciákat felmérő tesztet, ahol adnak mondatokat, amelyeket le kell fordítani, és valóban nagyon profi módon meg van oldva, hogy 6 mondatba belegyömöszölik az egész nyelvtant, és a helyes megoldás is megvan hátul, lehet ellenőrizni, hogy hibáztunk vagy nem.
Volt egy mondat, amit le kellett fordítani, úgy hangzott, hogy: “Ha több pénze lett volna, akkor vett volna egy sportkocsit.” Én ezt úgy fordítottam le, hogy If you had had more money, he would have bought a sport car. És amikor megnéztem a helyes megoldást, akkor látom, hogy van benne egy hiba: a sportkocsi az nem sport car, hanem sports car. Érdekes, ezt még nem is tudtam. Nem csak egy sportot lehet űzni egy sportkocsiban, ezért teszik többes számba az angolok 🙂 Például ezért nehéz egy angol vizsga, mert minden ilyen apróságra oda kell figyelni. Hiába tudtam a feltételes módot, ha a sportkocsit elhibáztam.

Alig áll a lábán

Ha azt akarjuk mondani angolul, hogy valaki alig áll a lábán, akkor arra két lehetőségünk is van: vagy azt mondjuk, hogy “He can hardly stand”, vagy úgy fogalmazzuk meg, hogy “He can barely stand”. Ez eddig nem nagy dolog, ezt a Google fordító is elárulja nekünk, mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan fogjuk ezt megjegyezni, és a lehető leggyorsabban előhívni a memóriánkból. Először is arra kell gondolni, hogy valahogy másképpen kell megfogalmazni azt, hogy “alig”. Mit is akarunk mi azzal mondani, hogy valaki alig áll a lábán? Azt, hogy nehezen tud a lábán megállni, innen a hardly. A másik szinoníma a “barely” azt jelenti, hogy “pusztán”, vagyis aki alig áll a lábán, az nem bír ugrándozni, nem bír járni sem, pusztán csak áll a lábán, de azt se könnyen.

Kegyelem a kemencében

A CLEMENCY azt jelenti angolul, hogy kegyelem. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha megfigyeljük azt, hogy ez az angol szó kísértetiesen hasonlít a magyar “kemence” szóra azzal a különbséggel, hogy van egy L betű benne, és a végén van egy Y. Az Y azért van a végén, mert becézzük a kemencét, az L pedig (nagyon egyszerű) azért van benne, mert annak idején a mesében a gonosz boszorkány behajította Jancsit és Juliskát a kemencébe, de ha mégiscsak megkegyelmezett volna neki, akkor egy L alakú lapáttal kikaparta volna őket a kemencéből 🙂