Az önkényeskedő ügyfelek (fogalmazás)

Az önkényeskedő ügyfelekkel való bánásmód egy külön vaskos fejezetet jelent a marketing szakterületén.

Within the professional field of marketing there is a distinct voluminous chapter on how to deal with the authoritative costumers.

Azokról a parancsolgató kliensekről van szó, akik nem tűrnek semmilyen ellentmondást, és azonnal büntető magatartást tanúsítanak.

We are talking about the authoritative customers, who are intolerant of any contradiction, and they perform immediately a punishing behaviour.

Az önkényeskedő ügyfelek száma iparáganként változó.

The number of the authoritative costumers varies by branches.

Léteznek olyan vendéglátóipari egységek, ahol csak biztonsági személyzet segítségével lehet őket megfékezni.

There are catering trade units, where only by bodyguards can be controlled.

Egyéb ágazatokban elég ha annyit mondunk nekik, hogy jöjjenek vissza később.

In other branches it is enough to tell them to come back later.

A kezdő vállalkozások számára jó ugródeszkát jelenthetnek az önkényeskedő ügyfelek, mert ők az elsők, akik megtalálják a legolcsóbb árut és a leggyorsabb szolgáltatást, de tudni kell róluk, hogy ők nem hűségesek, nagyon könnyen átpártolhatnak a konkurenciához.

The authoritive customers can be a good stepping-stone for beginning enterprises, because they are finding firstly the cheapest products and the fastest services, but we have to know about them, that they are not loyal, they can go over to the rivals easily.

Ha egy jól működő vállalkozást akarunk kifejleszteni, akkor az önkényeskedő ügyfeleket lassan és fokozatosan le kell építeni.

If we want to develop a well-working enterprise, we will have to lat off slowly and progressively the authoritative customers.

Az önkényeskedő ügyfelek közül a rossz fizetők azok, akiktől a leghamarabb meg kell szabadulni.

From among the authoritative customers the late paying customers are who we have to rid of firstly.