A nagy restart

A legújabb politikai program a „nagy restart” nevet viseli.

The newest political program is called “the big restart”.

Jelen pillanatban még senki sem mondott semmi konkrétumot, csak közvélemény-kutatásokat végeznek, és gondolkodnak.

Presently already nobody has said any concrete thing, they are researching only the public opinion, and they are thinking.

Én személy szerint nem tudom elképzelni hogyan lehet a gazdaság újraindításáról beszélni akkor, amikor a határok még zárva vannak, az éttermek, kocsmák zárva vannak, és az újonnan nyitó vállalkozásokat súlyosan leterheli a fertőtlenítési kötelezettség.

I personally don’t know how can we talking about restarting economy when borders are still open, when restaurants and pubs are still open, and the reopening enterprises are burdened heavily by the obligation of disinfecting.

Például az én fordítói irodámban nem volt éppen olyan egyszerű az újranyitás, ahogyan azt én elképzeltem.

For example regarding to my translation office reopening wasn’t so easy as I imagined.

Az ügyfelek nem akarták elfogadni azt, hogy a dokumentumokat elővigyázatossági okokból 4 órán keresztül pihentetni kell, sokkal rövidebb időn belül akarták átvenni az elkészült fordításokat, nem voltak hajlandók ilyen sokat várni, ezért kénytelen voltam beszerezni egy UV-lámpás fertőtlenítőt.

Customers can’t accept that documents must rest for 4 hours for precaution reasons, they wanted to receive the complete translations within much shorter time, they were unwilling to wait so much, which is why I was obliged to procure an UV-disinfector.

Vannak, akik nem hajlandók maszkot viselni, mondván, hogy a vírus nem létezik.

There are people who are unwilling to wear mask, saying that the virus doesn’t exist.

Jelen pillanatban készen állok arra, hogy a járvány tombolása közben is gyorsan ki tudjam szolgálni az ügyfeleket, de ez sok pénzbe került.

Presently I am ready to serve quickly the customers also in the middle of the raging of the pandemic, but this thing was very expensive.

A baj ott kezdődik, hogy az ügyfelek nem hajlandók elfogadni az áremeléseket sem, tehát nem tudom ezt a költséget rájuk hárítani.

The problem is that customers are unwilling to accept price rises, so I can’t devolute this outcome to them.

Ameddig a határok zárva vannak, addig a fordítások piaca nem képes elérni a kijárási tilalom előtti szintet.

Until borders are closed, the translation’s market can’t get at the level registered before the curfew.

Szóval a gazdaság kisebb bevételekkel és nagyobb költségekkel tud csak újraindulni, ami azt jelenti, hogy kisebb lesz a profit.

So the economy can restart only with less income and more outcome, so there will be less profit.

Az ügyfelek mentalitását a világjárvány egy cseppet sem változtatta meg.

The pandemic not in the least changed mentality of the customers.

Jelenleg ez csupán a kis- és középvállalkozók problémája, de hamarosan jönnek a választások, és akkor már a politikusok problémája is lesz, hogy a szavazók a világjárvány előtti teljesítményt fogják várni tőlük.

Presently this is a problem only for the small businesses, but elections are coming soon, and it will be also the problem of the politicians that people will expect them to perform as before pandemic.

Jelen pillanatban a legfontosabb dolog az összeesküvés-elméletek elleni fellépés, amit a kormány már el is kezdett, de ez nem elég.

Presently the most important thing is acting against conspiracy theories, which begun by the government, but this is not enough.

Itt most az volt a legfontosabb tanulság, hogy én először hibásan úgy írtam, hogy conspiration theory, és mivelhogy a szövegszerkesztő aláhúzta pirossal, rákerestem, és láttam, hogy a Wikipédia úgy írja, hogy conspiracy theory. Ilyen apróságokat is nagyon kell tudni, mert az ilyenek miatt is megbukhatunk a nyelvvizsgán.

A gazdasági válság már létezik, csak még nem érzi a társadalom minden rétege.

The economic crises has already existed, but it is not felt by all social strata yet.

A kis- és középvállalkozók szempontjából az adókedvezmény lenne az újraindítás legfontosabb eszköze.

From the point of view of the small businesses the most important instrument of the restart should be the tax cut.