Inflációt okozhatnak az összeesküvés-elméletek

Az összeesküvés-elméletek áremeléseket okozhatnak.

The conspiracy theories can generate price rises.

Első hallásra ez egy kissé merész kijelentésnek tűnik, de az alábbiakban megtudhatjuk, hogy nagyon is realista ez az eszmefuttatás.

At first hearing this statement seems being exaggerated, but in the text below we can come to know that this excursus is do realist.

Itt most az volt a tanulság, hogy az exaggerated szót két g-vel írják, én helytelenül egy g-vel és két r-rel írtam, de a szövegszerkesztő aláhúzta piros hullámos vonallal. A szövegszerkesztő is át tudja venni a tanári szerepkör egy részét, de a LibreOffice szövegszerkesztő csak az amerikai helyesírási szabályokat ismeri, a brit nyelvjárás szerint helyes szavakat aláhúzza piros hullámos vonallal. Lehet, hogy telepíteni kellene a brit angol nyelvcsomagot, és akkor megoldódna ez a gond, majd utánajárok ennek is, amikor lesz rá időm.

Újdonság volt számomra, hogy az eszmefuttatás angolul excursus. Így első ránézésre román nyelvtudásomból kiindulva azt gondolnám, hogy kirándulást jelent (románul excursie). Hát igen, kirándulást is jelent és eszmefuttatást is. Az eszmefuttatás az a gondolatok kirándulása.

Megfigyelhetjük, hogy azok az emberek, akik szerint a koronavírus nem is létezik kevésbé hajlandók betartani az újonnan behozott biztonsági szabályokat.

We can observe that people, who are thinking that coronavirus doesn’t exist are less disposed to comply with the newly adopted security rules.

A személyszállítók nehezen tudják megérttetni az utasokkal, hogy nem szállhatnak fel a félig üres buszra.

The passenger transporters hardly can assert passengers not to get on the half empty bus.

Ha emiatt a személyszállító cégek tulajdonosai kénytelenek biztonsági személyzetet alkalmazni, akkor megnövekednek a költségeik, amelyeket bele kell számítaniuk a szolgáltatás árába.

If for this reason the bosses of the passenger transporter companies are compelled to hire security staff, their outcome will rise, and they will have to include this difference in the price of the service.