Fogalmazás az abortuszról

A kommunista országok nem viszonyultak egységesen az abortuszhoz.

The communist countries were not approaching uniformly to the abortion.

Egyik országban engedélyezve volt az abortusz, a másikban be volt tiltva.

Ones countries banned, others legalized the abortion.

Amikor túlnépesedés van, az abortusz engedélyezése hasznos lehet gazdasági szempontból, amikor pedig csökken a népesség számaránya, gazdasági szempontból előnyös lehet az abortusz tiltása.

In a situation of overpopulation legalizing of abortion can be useful from economic point of view, in turn when the number of the population is descending, banning of abortion can be useful from economic point of view.

A vallásos felfogás szerint az abortusz gyilkosságnak számít, ezért minden körülmények között tiltani kellene.

According to the religious approach abortion is considered being a murder, which is why it should be banned in any circumstances.