Haiku magyarul és angolul

Saját képpel illusztrált saját költésű haikumat megpróbáltam lefordítani angol nyelvre, és sikerült.

Sötét pincéből

pókhálós lépcsők visznek

fel a seprűig

from the dark cellar

cobwebby stepway leads us

upward to the broom