A tudomány és a vallás ellentétben állnak egymással?

Nem biztos, hogy a vallás és a tudomány ellentétben állnak egymással.
It is not sure that religion and science are contrary to each other.

Mózes első könyve azt írja, hogy „Isten különválasztotta a sötétséget a világosságtól”.
The Book of Genesis wrote that “God separated the light from the darkness”.

Hogyan keveredhet a sötétség a világossággal, és hogyan lehet őket szétválasztani?

How can the darkness mingle with the darkness, and how can we separate them?

Lehetséges, hogy ez az ősrobbanás leírása akar lenni?

Is it possible that this want to be a description of the big bang?