Helyes kiejtés

Az angolok által ORTHOEPY szóval illetett tudományág a helyes kiejtés szabályaival foglalkozik. Félig-meddig ismerős szótöredékekből áll össze ez a szó: ORTO + EPI, ez főleg melléknév formájában nagyon ismerős, amikor úgy hangzik, hogy ORTOEPIC, itt az ORTHO + EPIC felbontás először az ortopédiát juttatja eszünkbe, az is az orto előtaggal kezdődik, ami azt jelent, hogy helyes, és a ped utótaggal folytatódik, amely lábat jelent, tehát az ortopédia a helyes lábak tudománya, ha eltört a lábad, akkor az ortopediára kell menjél, az EPIC pedig valami epikus, ami cselekménnyel kapcsolatos, tehát az ORTHO + EPIC azt fejezi ki, hogy a szavak helyes megtörténéséről van szó, ugyanis a szavak akkor történnek meg, amikor kimondják vagy kiejtik őket. Továbbá eszünkbe jut még az ortográfia is, ami köztudott, hogy helyesírást jelent, az orto előtag jelenti a helyeset, a gráf utótag pedig az írást, ez egyértelmű.

Kéjsóvár

A kéjsóvár angolul VOLUPTUOUS. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha felosztjuk a következő formában: VOL + UP + TUOUS (TOSZ), ahol a vol az a volitív rövidítése, vagyis akaratot, vágyat, sóvárgást fejez ki, az up az fel angolul, a tuous pedig a taszít (népiesen toszít) rövidítése, szóval azt akarja kifejezni, hogy aki kéjsóvár az szeretné feltaszítani 🙂

Fitos angolul

A fitos angolul SNUB. Ezt könnyű lesz megjegyezni, ha arra gondolunk, hogy ez az angol szó a következő magyar mondat rövidítése: Sikkes Nózija Ugrásra Beállva, vagyis azért áll az orra az ég felé, mert ugrani akar, de nyugodjunk meg, van egy sokkal egyszerűbb változat is, azt is lehet mondani angolul az alapszókincsből kiindulva, hogy TURNED UP NOSE (felfelé fordított orr)

Kormánypárti politika

A mai napon azt írja a Daily Telegraph, hogy

Emmanuel Macron and Marine Le Pen victorious in snub to establishment politics

Ez azt jelenti, hogy Emmanuel Macron és Marine Le Pen győzelme (sikeres szereplése a választásokon) a kormánypárti (jelenlegi) politika elutasítását jelenti. Egy kissé bonyolult azért, mert például a victorious azt jelenti, hogy győzedelmes (így melléknévként), de ez bizonyára azért van így megfogalmazva, mert egy újságcikk címéről van szó, a SNUB szó rengeteg mindent jelenthet, de ebben a szövegösszefüggésben visszautasítást jelent, ez a jelentése benne van a szótárban is, csak ki kell választani a megfelelő jelentésváltozatot, tehát nincs szükség értelmező szótárra a megértéséhez. Ami a legbonyolultabb, az az establishment politics, mert az establishment a szótár szerint alapítást, céget, intézményt, létesítményt, szervezetet vagy testületet jelent, de itt most egy kissé átvitt értelemben használják, a jelen pillanatban “intézményesített” politikát jelenti. A szónak ez a jelentése még az értelmező szótárban sincs benne, tehát ez egy jó gyakorlat a fordítói vizsgára.

Sikátor angolul

A sikátor angolul lehet ALLEY, ami kísértetiesen hasonlít a román alee szóra, csak az a baj, hogy a román változat sétányt jelent, na de sebaj, mert a sikátorban is szoktak sétálni 🙂
A sikátor angolul továbbá lehet még OPE. Erre megpróbáltam kitalálni egy mnemotechnikai feloldást, de egy kissé kecskerímszerűre sikeredett. Szóval azt találtam ki, hogy az OPE a következő magyar meghatározás rövidítése: Oltárian Pici Elmenőhely 🙂

Drótkötélpálya

A mai napon azt olvastam a Daily Telegraphban, hogy

The world’s largest and most beautiful cave under threat from a cable-car

Ennek a jelentése:
A világ legnagyobb és legszebb barlangját veszélyezteti egy sodronykötélpálya.
Ez a bizonyos cable-car volt ismeretlen számomra, és miután megnéztem a szótárban, úgy gondolom, hogy nagyon könnyű lesz megjegyezni, hiszen a cable az kábel, a car pedig autó, tehát ez egy olyan kábel, amely autóként viselkedik 🙂 magyarul nevezik még függővasútnak és siklóvasótnak is, vagy csak egyszerűen siklónak. Ezen kívül létezik az a bizonyos funicular szó, ami angolul is és románul is ugyanazt jelenti, vagyis sodronykötélpályát, persze mi, akik voltunk Romániában nyaralni, úgy ismerjük ezt a dolgot, hogy “teleferic”.

A mai sürgöny

A mai Napi Sürgöny (Daily Telegraph) azt írja, hogy

China and Russia dispatch ships to shadow Donald Trump’s armada as it approaches North Korean waters

Ez azt jelenti, hogy Kína és Oroszország hajókat indított annak érdekében, hogy megfigyeljék Donald Trump hajóhadát, amint az az Észak Koreai vízek felé közeledik.
Itt a dispatch szó ami egy kissé újdonság, csak egy kissé, mert már régen ismerem a dispatcher (diszpécser, menetirányító szót), és logikus, hogy a dispatch igeként használva azt jelenti, hogy küldeni. A másik félig ismeretlen szó a shadow. Azt már régen tudtam, hogy ez jelenthet árnyékot és szellemet is, de arra csak most jöttem rá, hogy azt is jelenti, hogy megfigyelni, minden lépését követni, vagyis követni, mint az árnyék, ezért jelenti a shadow igeként használva azt, hogy követni, megfigyelni.

Ingázók maratonja

Azt írja a Daily Telegraph, hogy

One in nine commuters walks a marathon every fortnight

Ez azt jelenti, hogy kilencből egy ingázó megteszi a maratoni távot kéthetente.
Itt a fortnight volt az egyik ismeretlen szó, de azt már megbeszéltük az előző blogbejegyzésben, és a másik idegen szó a commuter volt, ami ingázót jelent. Ez a szó a román “a se muta” költözni szót juttatja eszembe, és az ingázók állandóan “költöznek”, nem járnak a munkahelyükre, hanem naponta beköltöznek a munkahelyükre, és naponta munka után hazaköltöznek 🙂 A co szócska pedig valami olyasmit jelent, hogy ezt nem magukban csinálják, hanem több emberrel együttműködve, hát sok ingázó van, az biztos, és együtt ingáznak.

Fortnight jelentése

A FORTNIGHT azt jelenti angolul, hogy két hét, fortnightly pedig azt jelenti, hogy kéthetente. Először is amikor a Daily Telegraphban találkoztam ezzel a szóval, akkor mérges voltam egy picit önmagamra, amiért egy ilyen alapszókincshez tartozó szót nem ismertem még eddig, aztán kezdtem megismerkedni ezzel a szóval, és az angol Wikipédiában elolvastam a történetét, és azt tudtam meg, hogy ez a szó a fourteen nights (14 éjszaka) rövidítése. Megdöglök a röhögéstől! A 4-et úgy is fel lehet fogni, mint a 14-nek a rövidítését. Hát rövidebb, az biztos 🙂

Hazárdpolitika

A hazárdpolitika vagy katasztrófapolitika angolul BRINKMANSHIP. Ezt könnyű lesz megjegyezni, mert tükörfordításban brinkmanságot jelent, és a régi kórház-sorozat főszereplőjét, Brinkmann doktort juttatja eszembe, és a hazárdpolitika olyan veszélyes, hogy könnyen előfordulhat, hogy Briknmann doktor kell majd kezeljen bennünket 🙂