Kényszer

Szerződések végén szoktuk olvasni a következő szöveget: “They have signed the present agreement under no duress or undue influence and of their own free will” (Ők jelen szerződést kényszer és illetéktelen befolyásolás nélkül, saját szabad akaratukból írták alá). Itt az ismeretlen új szó a DURESS volt, ami azt jelenti, hogy kényszer. A kényszer az egy DURva ESemény, ennek a rövidítése a szó angol változata 🙂 nem is olyan nehéz megjegyezni 🙂

Thrift

Eddig csak annyit tudtam, hogy a takarékosság angolul FRUGALITY, de most találtam egy új szinonímát, ami úgy hangzik, hogy THRIFT. Ez első látásra nagyon bonyolult szó, és nehéz megjegyezni, de ha feldaraboljuk a következő formában: THRI + FT, akkor könnyebb lesz megjegyezni, mert a THRI az THREE (három) akar lenni, csak nem sikerül neki, a FT pedig a forint rövidítése, szóval azt akarja kifejezni ez a szó, hogy aki takarékos, az még 3 forintra is nagyon tud vigyázni 🙂

Hűtlenség

A hűtlenség angolul UNCHASTITY. Ez a szó felosztható a következő formában: UN + CHAST + ITY, ahol az Un a fosztóképző, szóvégi ITY is csak egy képző, a CHAST pedig kísértetiesen hasonlít a chest (mellkas) szóra, ez azt sugallja, hogy a hűtlen ember nem hűséges felesége mellkasához, persze a mellkas az CHEST (E betűvel), az unchastity pedig A betűvel van írva, ez azért van, mert ha a betűvel írjuk, akkor benne van a szóban a HAS is, és aki hűtlen, az nem csak a felesége mellkasához nem hűséges, hanem a felesége hasához sem hűséges 🙂

Haláleset

18 éves koromban a kedvenc zenekarom az Obituary volt, utána is néztem, hogy mit jelent a zenekar neve, úgy, hogy már 21 éve tudom, hogy az Obituary azt jelenti, hogy gyászjelentés, könnyű lesz hát megjegyezni, hogy a haláleset nem csupán death, hanem lehet OBIT is. Ebből a szóból képezték később az obituary szót.

Stipend – fizetés

A STIPEND azt jelenti, hogy fizetés. Első látásra úgy tűnik, hogy ezt nagyon nehéz megjegyezni, de ha jobban megnézzük, akkor megfigyelhetjük, hogy ez a szó felosztható a következő formában: ST + IP + END, ahol az ST a strapa, az IP az iparkodás rövidítése, az END pedig vég angolul. A fizetést általában csak azután kapjuk meg miután ledolgoztunk egy hónapot, vagyis amikor egy havi strapának és iparkodásnak vége 🙂

Motozás

Az angol jogi szótárat böngészve ráakadtam a már nagyon jól ismert SEARCH szóra, amiről minden elsőéves angolos tudja, hogy keresést jelent, és csodálkozva tudtam meg, hogy motozást is jelenthet, ha jogi szövegben találkozunk vele. Ezt könnyű lesz megjegyezni, mert a két jelentés között elég szoros az összefüggés: amikor megmotoznak valakit, akkor azt keresik, hogy vajon mi van elrejtve a ruhájában.

Névsor

A névsor angolul ROSTER. Ezt a szót roppant könnyű lesz megjegyezni, ugyanis kísértetiesen hasonlít a ROOSTER (kakas) kifejezésre. A névsort azért nevezték el a kakasról, mert a kakas reggel azért kukorékol olyan hosszan, mert felolvassa azoknak a névsorát, akiknek korán reggel fel kell ébredniük 🙂

Part menti

A part menti angolul riparian. Érdekes, hogy a román változat, a riveran az angol river (folyó) szóból lett képezve egy román képző segítségével, az angol változat visztont nem az angol river szóból lett képezve, ahogy azt a józan ész diktálná, ezért nagyon idegenül hangzik. Az angol változat felostzható a következő formában: R + IPAR + IAN, ahol az R a river (folyó) rövidítése, az IPAR, az ipar, az ian pedig valahol lakó embereket jelent, az csak egy képző, tehát azt akarja kifejezni ez a szó, hogy a part menti emberek a folyó által létrehozott iparból élnek 🙂

Viszonválasz

A REBUTTER azt jelenti, hogy viszonválasz. Ez nagyon szép dolog, de utána kellett néznem, hogy mi is az a viszonválasz. A netlexikon szerint amit az alperes ad a felperes válaszára. A könnyű megjegyzés érdekében pedig arra fogok gondolni, hogy ez a rebutter szó úgy néz ki, mintha azt jelentené, hogy újravajazni. Szóval a felperes megvajazza a kenyeret, az alperes pedig mondván, hogy rosszul van megvajazva, újravajazza a kenyeret 🙂

Doromboló lágyék

Az angol jogi szótárat lapozgatva egy újabb szinonímát találtam a lopni szóra, ez úgy hangzik, hogy PURLOIN. Ezt a szót felboncolva megfigyelhetjük, hogy két összetevője van: PUR + LOIN, a pur az majdnem dorombolást jelent angolul, ugyanis a dorombolást két R betűvel írják (PURR), a LOIN pedig lágyékot jelent. A tolvajnak dorombol a lágyéka, így tudja elvonni az áldozat figyelmét, és így könnyebben meg tudja valósítani a lopást, tehát az összefüggés egyértelmű 🙂