Falanszter

A Facebookon találtam egy kvízjátékot, amelyikben 5 régi szó jelentését kellett kitalálni. 5-ből 4-et tudtam, az ötödiket nem, ez az ötödik a FALANSZTER volt (angol változata phalanstery).

A Wikipédiából megtudtam, hogy a falanszter az egy munka- és lakótelep volt, az utópista szocialisták szerint a jövőben az emberek falanszterekben fognak tömörülni, falanszterekben fognak lakni és dolgozni.

A falanszter a falanx (ujjperec) szót juttatja az eszembe, a ter pedig a tér szót, és a kettőből létrejövő falanszter szó azt sugallja, hogy az utópista szocialisták szerint a jövőben az emberek ujjpereceik segítségével fognak dolgozni egy szűk térben. 🙂

Szeánsz

Néztem a Jóban-rosszban című filmet, és elhangzott benne egy szó, amelyet eddig még nem ismertem: a szeánsz. Szellemidézést jelent, esetleg összejövetelt, de a szellemidézés a fő jelentése.

Mindig megihlet az a helyzet, amikor a hétköznapi élet során ismeretlen szavakkal találkozok, máskülönben pedig azt is bemutatja ez a blog, hogy a Jóban-rosszban című film hogyan vesz részt a népművelésben.

A szeánsz angolul SEANCE (ezt könnyű lesz megjegyezni, ugyanúgy ejtik ki, mint a magyar változatot).

Máskülönben a filmben szereplő szeánsznak nevezett dolog, vagyis, hogy Antal guru tanácsára elégetik olyan emberek tárgyait, akiknek a rossz emlékétől szabadulni akarnak, ez egy komoly pszichológiai terápia része is lehet, ez nem marhaság, persze nem kell feltétlenül elégetni ezeket a tárgyakat, elég, ha kidobjuk őket a kukába.

A halhatatlanság titka

A halhatatlanság titka

The secret of the immortality

Ha maradandót akarsz alkotni, akkor mondjál valami hülyeséget.
If you want to create a lasting thing, say a bullshit.

Az emberi butaság túlél minden társadalmi rendszert és minden tudományos irányzatot
The human stupidity outlasts all social systems and all scientific schools.

Boogaloo jelentése

Olvastam a híreket, és az FBI arra hívja fel a figyelmet, hogy a boogaloo bois nevű fegyveres csoport akcióra készül.

Már kezdem unni, hogy még 10 év után is csak a hírek felét értem. Ilyen szót, hogy boogaloo még életemben nem hallottam.

Természetesen a szótárban nem található, és a magyar nyelvű Wikipédiában sem.

Az angol nyelvű Wikipédia ad rá magyarázatot: a boogaloo az egy zenei stílus és a hozzá tartozó tánc volt a hatvanas években, később aztán előbukkant egy modernebb változata is az electric boogaloo, és ezen kívül van egy boogaloo boys nevű csoportosulás, amelyik polgárháborút akar kirobbantani, és ezt az általuk jövőben kirobbantásra kerülő polgárháborút nevezik boogaloonak.

Can the can jelentése

Amikor meghalljuk Suzi Quatro Can the can című dalát az az első kérdés, ami felmerül bennünk, hogy vajon mit jelent ez a can the can.

Ez nem egy idióma, mert az idiómák között nem található, tehát nem közhely. Ez egy költői szöveg, művészi értéke van, és egyben egy szójáték is, mert a can azt jelenti, hogy kanna, de azt is jelenti, hogy tudni, képesnek lenni.

A can the can kifejezést csak akkor tudjuk lefordítani, ha elolvassuk az egész dalszöveget, és azt értelmezzük. A dalszöveg egésze arról szól, hogy ha egy nőnek olyan férje van, aki állandóan iszik és nőzik, azt nem lehet kordában tartani, vagy ahogy Suzi Quatro énekeli “nem lehet beletenni egy kannába”.

Szóval akkor szóról szóra nem lehet ezt a can the can kifejezést lefordítani, és a szójáték jellegét is nehéz visszaadni, én úgy mondanám, hogy “Tartsd kordában”.

A tudomány és a vallás ellentétben állnak egymással?

Nem biztos, hogy a vallás és a tudomány ellentétben állnak egymással.
It is not sure that religion and science are contrary to each other.

Mózes első könyve azt írja, hogy „Isten különválasztotta a sötétséget a világosságtól”.
The Book of Genesis wrote that “God separated the light from the darkness”.

Hogyan keveredhet a sötétség a világossággal, és hogyan lehet őket szétválasztani?

How can the darkness mingle with the darkness, and how can we separate them?

Lehetséges, hogy ez az ősrobbanás leírása akar lenni?

Is it possible that this want to be a description of the big bang?

A kommunizmusra emlékezve

Amikor nosztalgiával gondolunk arra, hogy milyen boldogok voltunk a kommunizmus idején, akkor ne feledkezzük meg arról, hogy a kommunizmus idején gyerekek voltunk, és nem a társadalmi rendszer, hanem a szülői szeretet tett minket boldoggá.
When we are thinking by nostalgia of our happy life, we lived in communism, we should not forget that we were children during the communism, and not the social system made us happy, but the parental love.

Mi csak arra emlékszünk, hogy volt tej a hűtőszekrényben, de nem mi álltunk sorban órák hosszat tejért, hanem a szüleink.

We are remembering only that there was milk in the fridge, but we didn’t stand in line for milk, but our parents.

Amikor konfirmálni készültünk, szüleink nem mondták meg nekünk, hogy megfenyegették őket, hogy ha konfirmálni fogunk, akkor abból nekik bajuk lesz.

When we were girding ourself for confirmation, our parents didn’t tell us, that they had been threatened that they will have problems, if we participate in confirmation.

A konfirmáció utáni prédikációjában a pap elmondta, hogy nagyszüleinknek jó érzés látni azt, hogy mi milyen szépen fel vagyunk öltözve, mert ők mezítláb mentek az iskolába.
The priest in his post confirmation preach told us that our grandparents were tickled pink of seeing us dressed sharp, because they had gone barefoot to the school.

Mi nem tudtuk, hogy a pap azért mondta ezt, mert szekusok is ültek a padokban.

We didn’t know that the priest told us these words because secret political police officers were also sitting on the benches.
Itt most az a legnehezebb kérdés számomra, hogy vajon az „also” szót hova kell beszúrni.

Ha megnézünk egy 1988-as református naptárat, akkor megfigyelhetjük, hogy augusztus 23 is ott volt az egyházi ünnepek között.

If we see a calendar issued in 1988 by the Reformed Church, we will observe that therea is 23 august among the feasts of the church.

Milyen a közérzeted?

Azt mondják, hogy a közérzetünk a felfogásunktól függ.
It is say that our way to feel depends on our approach.

Akik úgy gondolják, hogy a covid elleni oltás egy nagy előrelépést jelent a járvány elleni harcban, azok kezdik magukat jobban érezni.

People, who mean that the anticovid vaccine is a great milestone in the struggle against the pandemic, are beginning to feel better.

Akik úgy gondolják, hogy most kezdődik egy új világrend, amelyikben mindannyian zombik leszünk, azok bizonyára elég rosszul érzik magukat.

People, who mean that now it is beginning a new word order, in which all of us will be zombies, perhaps are to feel bad enough.

Miért éreznek egyesek nosztalgiát a kommunizmus iránt?

A kommunisták hosszú időn keresztül tudták csökkenteni az elégedetlenséget.
Communists were able to reduce the discontentment for a long.

Mindig gondosan vigyáztak arra, hogy ha megnézünk egy filmet, vagy elolvasunk egy regényt, akkor a szegény emberekkel azonosuljunk.

They assured carefully for us to identify ourself with poor people in case of we read a novel, or watch a movie.

Az általunk olvasott kalandregények főhősei hajón utazva birkóztak meg az időjárás viszontagságaival, és lakatlan szigeteken próbáltak élelmet szerezni maguknak, miközben számítgatták, hogy mennyi időre elég az élelmiszer-készletük, éppen ezért tudtuk kalandként megélni azt, hogy sorban álltunk tejért és kenyérért, vagy azt, hogy kabátban feküdtünk be a paplan alá.
The protagonists of picaresque novels read by us overcame the extreme weather travelling by ship, and they tried to find food on desert islands, while they were counting the days for which their food stock would be enough, that is why we were able to live as escapade the standing in line for bread and milk, and wearing coat under the duvet.

Egyik alkalommal amikor televíziót akartunk nézni, elvették az áramot.
Once we wanted to watch TV, the electricity supply was interrupted.

Nagyapám kiszerelte az autóból az akkumulátort, és annak a segítségével néztük meg a filmet.

My grandfather disassembled the storage battery from the car, and we watched the movie by the help of the accumulator.

Azon a napon az egész család meg volt elégedve nagyapám találékonyságával.

On day the entire family was satisfied by the inventiveness of my grandfather.

A szegény embernek kultusza volt abban a korban.
The poor man had a cult in that era.

A média elhitette velünk, hogy a szegény ember értékes.

Mass media made us to believe that poor man is worthy.

A rendszerrel nem voltunk megelégedve, de magunkkal igen, a sorsunkat pedig elfogadtuk, mondván, hogy csak rosszabb ne legyen.
We were not contended with the system, but we were satisfied by ourself, and we accepted our destiny saying: “not to be worse”.

A polip című filmsorozatban végignéztük Corrado Cattani maffia elleni reménytelen harcát, és az egész filmsorozat azt sugallta számunkra, hogy Romániában jobb a közbiztonság, mint Olaszországban, hiszen mi csak filmekből ismertük a kábítószert és a maffiát.
We were watching Corrado Cattani’s hopeless fight against mafia in the television series entitled “The octopus” and the entire television series suggested us that the Romanian public order is better than the Italian one, because we knew the drugs and the mafia only from movies.

A kommunizmus rossz volt, de a kommunizmus ideje alatt jobb volt a boldogsághoz való hozzáállásunk.
Communism was bad, but during communism our attitude on happiness was better than now.

Besides (további gyakorlatok)

Ma nem mentem sehova, csak a kegytárgyboltba.

Today I didn’t go anywhere besides the church warehouse.

A rózsafüzér kivételével nem szeretem a kegytárgyakat.
I don’t like religious articles besides the Rosary.

A rózsafüzért imádkozáson kívül semmire sem lehet használni.
Rosary couldn’t be used for anything besides praying.

Mindenkinek az üdvösségéért imádkoztam, kivéve a sajátomért.

I prayed for the beatitude of everybody besides for my own.

A papot kivéve mindenki jelen volt a misén.
Everybody were present at the mass besides the priest.

A protézis minden nyelven protézis kivéve az angolt (ott prosthesis).
The prothesis is prothesis in all languages besides English (in English is prosthesis).